Vydělávejte peníze efektivně

Myslíte si, že zlepšení a z toho plynoucí úspory už nejsou možné? Že jste svoje náklady snížili na minimum? Nabízíme jasné, rychlé a efektivní řízení s viditelnými výsledky. Obraťte se na nás s konkrétními požadavky, zakládáme si na individuálním a osobním přístupu.


Získejte to, co chcete

Naše společnost zastřešuje mladé, ambiciózní a silně výsledkově orientované lidi, kteří za svou profesionální kariéru prošli různými posty v oblasti nákupu, logistiky a kvality, od řadových zaměstnanců po manažerské pozice v globálních společnostech.

Vždy, když se Vám nedaří dle představ či plánu, stává se hlavním tématem pro splnění požadované míry zisku hledání úspor. Naše výkony jsou měřitelné, jasné, jednoduché, efektivní a vždy podložené osobním přístupem!

Neváhejte obrátit se na nás při zavádění a rozvoji managementu jakosti:

Pokud se chystáte zavádět systém managementu jakost podle norem ISO 9001, ISO TS16 949, VDA, QS, nebo se chystáte na recertifikaci, případně potřebujete pomoc při jeho rozvoji, můžeme Vám nabídnou komplexní služby v tomto oboru. Od vytvoření a revize dokumentace, přes školení zaměstnanců, zavedení podpůrných procesů až po interní audity a další služby.

Školení pracovníku:

Provádíme školení norem ISO 9001, ISO/TS 16 949 aj. Dále školíme odborné metodiky jako například Statistická regulace procesu - SPC, Analýza systému měření - MSA, Řízení neshodného výrobku - G8D, Analýza vad a jejich důsledků - FMEA...

Struktura školení je vždy upravena tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům Vaší firmy.


Zavádění a rozvoji počítačové podpory jakosti:

Nabízíme široké množství softwarových produktů pro podporu jakosti, ale i ostatních procesů. Od jednoduchých aplikací a reportů, až po kompletní balíky zastřešující většinu procesů ve firmě.


Externí služby v oblasti nákupu.

Komplexní služby v oblasti nákupu. (více na..)


Projekty zvyšování kvality výrobku.

Analýzy dat, externí měření, metodiky řízení procesu výroby s ohledem na jakost, automatizace měření a kontroly, vývoj a výroba kontrolních prostředků, software a hardware pro sběr a vyhodnocení dat, reporty, externí třídění ...


Implementace specializovaných metodik podpory procesu a výrobku.

Zavádění metodik typu SPC, FMEA, MSA, do procesů návrhu výrobku, nakupování, výroby, kontroly kvality až po logistiku. Od konzultací přes školení, až po odbornou pomoc při implementaci.

Audity výrobku, procesu, systému a dodavatelů.

Provádění interních auditů systému a procesu. Nezávislý audit výrobku a služeb. Provádění auditů u dodavatelů a jejich hodnocení.